Hiếu“CàMau”:Đến’Vuaphủi’cũngphảinểđệnhấtphủimiềnTây

“Người mà tôi nể và muốn né nhất trong chiếu phủi phía Nam hiện nay là Hiếu Cà Mau”, Vua phủi Capdervilar dành sự tôn trọng cho đàn em của mình chứ không phải là một lời khen có cánh.