Lượttrậnthứ2TứHùngCúp2017:Nhiềubấtngờthúvị

Ngày thi đấu thứ 2 trong khuôn khổ Giải bóng đá nam sinh viên Khoa Báo chí & Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) – Tứ Hùng Cúp 2017 đã diễn ra vào sáng ngày19/3 tại SVĐ C500, Học viện An ninh Nhân dân với những diễn biến bất ngờ.