“Mùa giải của Liverpool đã thất bại”

“Mùa giải của Liverpool đã thất bại”

Tham vọng ăn 4 mùa này của Liverpool tan thành mây khói. Kết quả chung cuộc, Lữ đoàn đỏ chỉ giành 2