TOP 5 thủ môn cao nhất từng khoác áo ĐTVN: Đặng Văn Lâm đứng cuối bảng

TOP 5 thủ môn cao nhất từng khoác áo ĐTVN: Đặng Văn Lâm đứng cuối bảng

1. Đặng Văn Lâm (1m88)Kể từ sau thời kì của Dương Hồng Sơn, đến tận bây giờ Việt Nam mới có 1 thủ mô