Fan Việt gặp sự cố trên đất Lào: 2 ngày chưa được về nước, phải nhờ bộ đội biên phòng nấu cơm cứu đói

Fan Việt gặp sự cố trên đất Lào: 2 ngày chưa được về nước, phải nhờ bộ đội biên phòng nấu cơm cứu đói

Muôn kiểu tránh rét của CĐV Việt Nam khi bị mắc kẹt tại biên giới Lào – Việt Nam. Video: Ted Trần.Kh