TếtấmcủaBLVLêQuân!

“Vào Sài Gòn đi học rồi làm đủ thứ nghề: chạy xe ôm, bán vé số, phục vụ cà phê, phụ hồ, làm bảo vệ, công nhân, rồi làm bình luận viên phủi,… Mỗi công việc đều hết mình, đều cho tôi được trải nghiệm nhiều thứ quý giá. Sài Gòn cho tôi nhìu thứ hơn cả tiền bạc…”